Układ dopasowania

AUTOMATYCZNY UKŁAD DOPASOWANIA jest unikalnym rozwiązaniem opracowanym i stosowanym przez inżynierów firmy AM-PM. Układ ten zapewnia właściwe i optymalne obciążenie generatora oraz pozwala na transfer energii do obciążenia z maksymalną sprawnością przez cały czas procesu zgrzewania.

 

Główne zalety układu dopasowania

 • Prostota obsługi

  W powszechnie stosowanych zgrzewarkach lampowych przed rozpoczęciem zgrzewania nowej serii produktów konieczne jest dostrojenie urządzenia. Polega ono na właściwym dobraniu mocy oraz pojemności kondensatora szeregowego, między innymi w celu rezonansowego sprzężenia generatora z obciążeniem (czyli elektrodami i zgrzewanymi materiałami). Aby poprawnie dostroić takie urządzenie konieczne jest zazwyczaj przeprowadzenie wielu prób.

  W naszych urządzeniach układ dopasowania cały proces dostrojenia przeprowadza automatycznie i jednorazowo - w praktyce obsługa maszyny nawet nie wie, czym jest procedura dopasowania ani kiedy jest ona wykonywana.

 • Dodatkowa poprawa sprawności energetycznej urządzenia

  W zgrzewarkach z automatycznym układem dopasowania od początku do końca czasu zgrzewania generator pracuje z maksymalną sprawnością. Natomiast typowe urządzenie lampowe osiąga maksymalną sprawność tylko przez małą część tego cyklu, dzięki czemu generator 4-kilowatowy z nowoczesnym układem dopasowania potrafi zrobić to samo, co klasyczne urządzenie z generatorem 6 – 8 kW.

 • Większa elastyczność i precyzja dawkowania mocy

  Układ z automatycznym dopasowaniem cechuje bardziej elastyczne i precyzyjne dawkowanie mocy, niemożliwe do osiągnięcia w układzie ze statycznym dopasowaniem. Jest to bardzo ważna cecha, gdyż podczas procesu zgrzewania często zdarzają się wyjątkowo trudne do opanowania i zgrzania kombinacje grubości materiałów oraz powierzchni zgrzewów wymagające zastosowania specyficznych parametrów zgrzewania.

 • Bezpieczeństwo

  Układ taki zapewnia również dodatkową ochronę tranzystorów przed uszkodzeniem wynikającym z potencjalnego niedopasowania.