Generatory tranzystorowe

Najważniejszym elementem zgrzewarek w.cz jest generator, którego zadaniem jest dostarczenie prądu wysokiej mocy do urządzenia. Zapewnienie stabilności prądu podawanego do zgrzewarki RF jest kluczowe dla pracy całego urządzenia, gdyż doprowadzenie zbyt dużej mocy może doprowadzić do przebić materiału (obserwowanych jako iskrzenie wewnątrz maszyny), z kolei dostarczenie zbyt małej mocy uniemożliwi zgrzanie materiału.

Schemat zgrzewarki w.cz. korzystającej z generatora lampowego

Aby zapewnić niezawodne działanie swoich generatorów, firma AM-PM wykorzystuje nowatorskie rozwiązanie - generatory wyposażone w tranzystory, zamiast powszechnie stosowanych lamp elektronowych. Zastosowano w nich konstrukcję z unikatowym na skalę światową rozwiązaniem dotyczącym równoległego łączenia tranzystorów w celu uzyskania pożądanej mocy wyjściowej.

 

Zalety generatorów tranzystorowych w porównaniu z generatorami lampowymi

  • Lepsza stabilność pracy

    W zgrzewarkach wykorzystujących wzmacniacze lampowe z czasem zużywa się ich najważniejszy element – lampa elektronowa. Wpływa to znacząco na parametry pracy urządzenia – uzyskiwane są mniejsze moce, występują trudności z dostrojeniem. W efekcie uzyskiwane zgrzewy z czasem istotnie różnią się właściwościami, a nawet w pewnym momencie zgrzanie materiału może być niemożliwe.

  • Łatwiejsza eksploatacja urządzenia

    Zgrzewarka wykorzystująca generator tranzystorowy nie wymaga wymiany kosztownego podzespołu – lampy elektronowej - raz na kilka miesięcy – eksploatacja urządzenia tranzystorowego jest przez to mniej kosztowna i łatwiejsza.

  • Większa wydajność

    W generatorach tranzystorowych uzyskuje się większą wydajność i sprawność energetyczną niż w wzmacniaczach lampowych o porównywalnej mocy.