Zgrzewanie w.cz.

ZGRZEWANIE to proces umożliwiający trwałe połączenie dwóch materiałów termoplastycznych. Proces zgrzewania polega na  uplastycznieniu dwóch części materiału pod wpływem dostarczonej energii (powodującej wzrost temperatury tych części), a następnie połączeniu ich trwale dzięki przyłożonemu naciskowi i ostudzeniu spoiny.

Firm AM-PM oferuje wykonanie urządzeń zgrzewających wykorzystujących technologię zgrzewania w.cz. (HF welding - zgrzewanie prądem wysokiej czestotliwości).

Zachęcamy do dokładniejszego zapoznania się z samą technologią zgrzewania w.cz. jak również z unikalnymi rozwiązaniami zastosowanymi przez inżynierów firmy AM-PM w budowie oferowanych zgrzewarek. Należą do nich generatory tranzystorowe oraz układ automatycznego dopasowania.