Systemy pomiarowe

Firma AM-PM projektuje oraz wykonuje podzespoły, urządzenia i całe systemy pomiarowe. Do urządzeń zaprojektowanych przez firmę zaliczamy m.in.: dzielniki napięcia, czujniki do pomiaru impedancji, specjalizowane wzmacniacze czy systemy do pomiaru i rejestracji różnych wielkości fizycznych: temperatury, ciśnienia, drgań, przemieszczeń, pól elektrycznych i magnetycznych, itp.