Zasilacze i generatory

Zasilacze DC i AC

Firma AM-PM projektuje i buduje źródła napięć oraz prądów stałych i zmiennych, ustawianych jednorazowo lub regulowanych, w zakresie od DC do setek megaherców i mocach wyjściowych od miliwatów aż do wielu kilowatów. Są to produkty do specjalnych zastosowań, oferowane jako samodzielne jednostki lub będące częścią układu pomiarowego, urządzenia lub całego systemu technologicznego.

Nasze zasilacze i generatory mogą mieć zastosowane w systemach do pomiaru wytrzymałości napięciowej  i upływności izolatorów, do pomiarów przewodności próżni technicznej, do zasilania elektromagnesów w urządzeniach magnesujących lub rozmagnesowujących, w specjalnych napędach elektromagne-tycznych (wyrzutniach elektromagnetycznych).

Jeśli potrzebne jest jakieś urządzenie o parametrach daleko wykraczających poza możliwości sprzętu produkowanego seryjnie, proszę przedstawić swoje oczekiwania. Niemal wszystko można wykonać – oprócz fundamentalnych ograniczeń wynikających z praw fizyki jedyną praktyczną barierą pozostaje niekiedy tylko koszt opracowania.

 

Generatory wielkiej mocy

Specjalną uwagę chcemy zwrócić na doświadczenie firmy w zakresie budowy tranzystorowych generatorów wielkiej mocy o częstotliwości w zakresie kilkudziesięciu megaherców (RF – radio frequency). O zaletach generatorów tranzystorowych w porównaniu z generatorami lampowymi można przeczytać tutaj.

W tym miejscu warto natomiast wspomnieć o zastosowaniach przemysłowych, naukowych i medycznych sygnału RF wielkiej mocy:

- nadajniki radiowe;
- łączenie materiałów dielektrycznych - więcej;
- suszenie materiałów dielektrycznych (wełny mineralnej, celulozy);
- próżniowe nanoszenie warstw dielektrycznych (metoda PACVD);
- wzbudzanie czynnika roboczego w laserach gazowych;
- fizyka plazmy (jej wytwarzanie i badanie);
- akceleratory, synchrotrony (badania podstawowe, medycyna);
- zasilanie silników plazmowych w pojazdach kosmicznych
[oferujemy cały typoszereg silników, od małych manewrowych i mocy pół kilowata aż do głównych napędowych o mocy megawata. Ceny już od 15,000,000 €].