Podzespoły i systemy pomiarowe

Nasza firma projektuje oraz wykonuje podzespoły, urządzenia i całe systemy:
  • dzielniki napięcia stałego, zmiennego, szerokopasmowe, impulsowe, wysokonapięciowe;
  • przekładniki i boczniki do pomiaru prądu;
  • wąsko- lub szerokopasmowe sondy do pomiaru impedancji;
  • specjalizowane wzmacniacze (na przykład do pomiaru małych prądów lub napięć);
  • urządzenia rejestrujące, jedno- lub wielokanałowe, do sygnałów wolno- jak i szybkozmiennych;
  • systemy do pomiaru i rejestracji różnych wielkości fizycznych: temperatury, ciśnienia, drgań, przemieszczeń, pól elektrycznych i magnetycznych, itp;
  • specjalizowane źródła napięć i prądów stałych, zmiennych, impulsowych – do zasilania, testowania, kalibracji;
  • systemy transmisji danych (pomiarowych, dźwięku) – przewodowe i bezprzewodowe;
  • kompletne systemy pomiarowe, nadzorujące lub testujące.

Dzięki współpracy z akredytowanymi laboratoriami pomiarowymi do wykonywanych urządzeń dołączamy – na życzenie zamawiającego – świadectwa wzorcowania.